AlfaPro - Ing. Jiří Musil

Vše co děláme, provádíme s precizností sobě vlastní,
pomocí kvalitních materiálů a strojů...

20.09.2011

Certifikát způsobilosti Baumit

Certifikát způsobilosti Baumit

Tento certifikát platí po dobu 3 let od data vydání. Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o teoretickém a praktickém zaškolení pro provádění příslušných prací. Způsobilost je podmíněna přítomností zaškolených pracovníků při provádění prací. Baumit, spol. s r.o., si vyhrazuje právo provádět na stavbách namátkové kontroly dodržování podmínek pro skladování produktů Baumit, technologických postupů a příslušných technických postupů.

Zpět na výpis aktualit

Naše služby

*
*
*
*