AlfaPro - Ing. Jiří Musil

Vše co děláme, provádíme s precizností sobě vlastní,
pomocí kvalitních materiálů a strojů...

Základové desky

Realizujeme výstavby základových desek na klíč

 • Vytyčení objektu (pokud již není provedeno)
 • Zemní práce - skrývka ornice, vyhloubení základových pasů
 • Vložení zemního pásku do výkopu a provedení vývodů dle projektu
 • Betonáž základových pasů
 • Provedení nadzemní části pasů ze ztraceného bednění vč. výztuže ležaté rozvody kanalizace, vodovodu a elektrochráničky pod deskou
 • Hutněný podsyp z kameniva
 • Vyztužení základové desky KARI sítěmi dle projektu
 • Bednění desky: 10 - 15cm
 • Betonáž desky
 • Případné provedení hydroizolace
 • Doba realizace je standardně do tří týdnů od zahájení prací
 • Cena: při běžném provedení základové desky - od 2400 Kč,- na metr čtvereční desky bez DPH komplet
 • Záruční doba 60 měsíců
Základové desky

Máme za sebou spoustu práce

Zobrazit všechny naše reference

*
*
*
*