AlfaPro - Ing. Jiří Musil

Vše co děláme, provádíme s precizností sobě vlastní,
pomocí kvalitních materiálů a strojů...

01.03.2013

Osvědčení o proškolení pro použítí POROTHERM DRYFIX.SYSTEM
Osvědčení o proškolení pro použítí POROTHERM DRYFIX.SYSTEM

Formou soustředěného proškolení a praktického cvičení jsme byli seznámeni s technologickými postupy zdění a technickými předpisy výrobce...

20.09.2011

Certifikát způsobilosti Baumit
Certifikát způsobilosti Baumit

Naše firma je způsobilá pro provádění tepelně izolačních systémů Baumit EPS-F, Baumit minerál a Baumit open

Naše služby

*
*
*
*